Započnimo razgledanje... Izaberite sobu!

  1. Tesla, čovek i stvaralac
  2. Lični predmeti, prepiska, instrumenti
  3. Urna sa posmrtnim pepelom
  4. Bajka o elektricitetu
  5. Polifazni sistem i njegova primena
  6. Teslin transformator i radioveze
  7. Teledirigovanja, priznanja

U muzeju Nikole Tesle čuva se celokupna lična ostavština Nikole Tesle, koja je, po njegovoj ličnoj želji i zahvaljujući izuzetnom zalaganju njegovog nećaka Save Kosanovića, posle njegove smrti (1943.) u Njujorku, sakupljena i prenesena u Beograd. Po bogatstvu arhivskog fonda, u kome ima više od 150.000 najraznovrsnijih svedočanstava o životu i stvaralaštvu Nikole Tesle, kao i po značaju njegovih izuma koji se prikazuju na muzejskoj izložbi, ovaj Muzej je jedinstvena ustanova kod nas i u svetu.

U Muzeju se čuva i posmrtni pepeo Nikole Tesle.

Između mnogobrojnih priznanja koja su iskazali Teslinom delu i Muzeju posetioci iz celog sveta posebnu pažnju zaslužuju reči velikog fizičara Nilsa Bora:

"Teslin genijalni pronalazak polifaznog sistema i njegova istraživanja čudesnih pojava visokofrekventnih električnih oscilacija bili su temelj na kome su se razvili sasvim novi uslovi za industriju i radio komunikacije, i duboko su uticali na čitavu našu civilizaciju. S najvećim divljenjem mislimo kako je Tesla mogao da ostvari tako ogromna dostignuća i da izvši takav uticaj u zemljama koje su tada bile najrazvijenije u nauci i industriji, a ne u zemlji gde se rodio i odrastao i iz koje je poneo svoj istraživački i nezavisni duh."

Muzej Nikole Tesle u celini potvrđuje ove reči velikog priznanja.

Muzej Nikole Tesle nalazi se u Beogradu, u ulici Proleterskih brigada 51 (ugao ulica Proleterskih brigada i Prote Mateje). Osnovan je 1952. godine, a otvoren za javnost 20.oktobra 1955. godine.

Stalna muzejska izložba o Nikoli Tesli i njegovom delu nalazi se u prizemnim prostorijama.
Soba pet Soba cetiri Soba tri Soba dva Soba dva?? Soba jedan Soba sest Soba sedam Ulaz Reload