Geografsko istrazivacko drustvo

Licne prezentacije

 
Vlada Matić
predsednik GID-a
Marko Cvitkovac
sekretar GID-a
Vladimir Manić
koordinator za GIS
Aleksandar Petrović
koordinator za fizičku geografiju
Jelena Srećković
koordinator za društvenu geografiju
Zoran Tanasijević
član Nadzornog odbora
Milan Orlović Latković Ljiljana Ljubiša Zubac
Vlada Đurković Jelena Luković Emilija Pantić
Dejan Antič Vojkan Milošević Igor Drašković
Maja Matić Mihajlo Cvetković Mladen Radaković